Strona główna Specjalności

Specjalności

Drukuj PDF

Studia II stopnia

Studia stacjonarne (dzienne) Studia niestacjonarne (zaoczne)

Uzyskiwany tytuł: magister sztuki

Czas trwania: 4 semestry

Uzyskiwany tytuł: magister sztuki

Czas trwania: 4 semestry

 

W ramach uruchamianych w roku akademickim 2012/2013 studiów II stopnia na kierunku GRAFIKA uczelnia będzie kształcić studentów, którzy będą specjalistami zarówno w tworzeniu grafiki jak również jej wykorzystywaniu w dynamicznie rozwijających się technologiach multimedialnych.

Celem kształcenia na kierunku GRAFIKA (specjalność: Sztuka mediów cyfrowych) jest wszechstronny rozwój osobowości twórczej studenta w zakresie szeroko rozumianej grafiki cyfrowej i multimediów.

Absolwent specjalności Sztuka mediów cyfrowych będzie posiadał umiejętności z zakresu projektowania graficznego, grafiki warsztatowej oraz multimediów, pozwalające na podejmowanie samodzielnych działań twórczych. Kładziony w trakcie studiów nacisk na szczegółową znajomość i biegłość w stosowaniu zaawansowanych programów do tworzenia i edycji grafiki zaowocuje swobodą w poruszaniu się w obszarze nowoczesnych technologii. Umiejętności warsztatowe absolwenta poparte będą gruntowną wiedzą z zakresu współczesnej kultury wizualnej i znajomością zaawansowanych zagadnień technologicznych, co umożliwi także objęcie stanowiska pracy polegającego na merytorycznym zawiadywaniem pracami dotyczącymi kreacji graficznej i jej publikacji na szeroko pojętych nośnikach medialnych.

Program studiów II stopnia

W ramach specjalności Sztuka mediów cyfrowych studenci będą mogli wybrać jedną z dwóch specjalizacji:

 • Grafika cyfrowa
 • Zaawansowane multimedia

Zaproponowane w programie studiów przedmioty specjalizacyjne kładą nacisk na wiedzę praktyczną ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnej pracy studenta.

W ramach specjalizacji GRAFIKA CYFROWA student zdobędzie szczegółową wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie:

 • projektowania całościowej identyfikacji firmy (zwanego inaczej projektowaniem identyfikacji korporacyjnej) („Pracownia identyfikacji wizualnej”)
 • opracowywania tzw. „Księgi znaku” czyli opisu konstrukcji logo i szczegółowych zasad jego stosowania („Pracownia identyfikacji wizualnej”)
 • projektowania szyldów, plakatów (artystycznych i komercyjnych), kampanii reklamowych (reklama zewnętrzna wielkoformatowa czyli billboardy, citylighty, tablice do wagonów metra itp.) („Pracownia plakatu I, II”)
 • ilustracji cyfrowej na potrzeby rozmaitych wydawnictw (ilustracje książkowe, komiksy itp.) (Pracownia ilustracji cyfrowej I, II).
 • projektowania publikacji (projekty magazynów, książek, albumów, informatorów, katalogów, folderów, broszur, ulotek itp. (Projektowanie publikacji I, II)
 • profesjonalnego przygotowania publikacji do druku z uwzględnieniem najnowszych technik poligraficznych (Przygotowanie publikacji do druku)
 • kreacji dowolnych publikacji w zgodzie z wszelkimi standardami i wymogami prepressu i DTP. (Przygotowanie publikacji do druku)
 • fotografii reklamowej (moda/packshot)
 • fotografii artystycznej
 • fotomontażu cyfrowego i profesjonalnej obróbki zdjęć cyfrowych (Fotomontaż i retusz w fotografii)

W ramach specjalizacji ZAAWANSOWANE MULTIMEDIA student zdobędzie szczegółową wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie:

 • projektowania gier (Projektowanie gier I, II)
 • tworzenia zaawansowanych projektów multimedialnych (Projektowanie przestrzeni multimedialnej I, II)
 • projektowania interaktywnych aplikacji internetowych (Interaktywne aplikacje internetowe I, II)
 • tworzenia animacji oraz rozmaitych projektów interaktywnych (Animacja
  i interakcja – warsztaty komputerowe)
 • tworzenia efektów video (After Effects – Efekty video – warsztaty komputerowe)
 • tworzenia filmów cyfrowych lub animowanych własnego autorstwa (Film cyfrowy I, II / Film animowany)
 • wykonywania animacji 3D (Animacja 3D I, II (Maya))

Warto również podkreślić fakt, iż dzięki tak zaplanowanemu elastycznemu programowi nauczania możliwa będzie adaptacja toku studiów do indywidualnych potrzeb i umiejętności studenta.

Poprawiony ( piątek, 10 sierpnia 2012 13:10 )  

Studia II stopnia

Translate

Polish English French German Russian